hotsugar

257 tekstów – auto­rem jest hot­su­gar.

Zos­tały zgliszcza. Od­chodząc, spa­liłeś za sobą most. Wspólne pla­ny, wspom­nienia i marze­nia. Zos­tałam sa­ma po dru­giej stro­nie. Z palącym sercem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 stycznia 2017, 20:29

Mam w so­bie tre­sowa­ne de­mony. W ciągu dnia krążą we krwi, zbierają siły. Nocą tańczą na skórze. Mam w so­bie bez­czel­ne de­mony. Nie pozwól, aby wdarły się między Nas. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 listopada 2016, 12:52

Na­piszę do Ciebie list. Nie je­den, nie dwa. Wiele listów. Wy­leję w nich wszys­tkie emoc­je, wszys­tkie myśli, wszys­tkie słowa. Te, które po­winieneś znać i te naj­bar­dziej uk­ry­te, o których nig­dy nie powinieneś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 listopada 2016, 00:40

Chcę mieć Two­je oczy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 listopada 2016, 00:24

Nie rzeźb og­niem w lodzie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 października 2016, 22:16

Naj­większy ból naj­mocniej napędza do krótko­falo­wego in­tensyw­ne­go działania, które spa­la to, co ważne. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 października 2016, 23:15

Nie oz­da­biam zaufa­niem skrzy­deł nadziei. Wiążę zaufa­niem dob­re bu­ty na da­lekie górskie wędrówki. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 października 2016, 00:24

Spoj­rze­nia tańczą śmier­cionośne og­niste tan­go tuż nad og­niem. Wys­tar­czy is­kra. Spłoniecie. 
Za­kaza­ny owoc. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 października 2016, 22:36

Zi­ma za­bije złudze­nia których nie zdąży zed­rzeć z nas je­sień. Wiosną obudzi­my się lżej­si o kil­ka naiw­ności i złama­nych obiet­nic, których nie ubar­wi już ma­gia let­nich nocy 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 października 2016, 19:46

Uciekam przed dy­mem, skacząc pros­to w ogień. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 października 2016, 17:03

hotsugar

Studiowałam wiedzę o świecie który oglądam z poziomu odległych marzeń. Teraz przekazuję zachwyt innym. Młodszym i starszym. Pływam pomiędzy kolejnymi tomami książek, upajając się bez końca mlekiem z kawą i dobrą herbatą. Ubieram myśli w kolory a marzenia ściągam do powierzchni gruntu, by mogły wykiełkować i spełnić się. Upierdliwie patrzę na świat żądląc niemiłosiernie. Doceniam szczerość umiejętnie przekazaną. Wredotą byłam, jestem i będę. Złapane promienie słońca schowane gdzieś w uśmiechu rozświetlają twarz. Widząc będące tuż obok prywatne Szczęście.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hotsugar

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

20 listopada 2016, 21:57hotsugar sko­men­to­wał tek­st Napiszę do Ciebie list. [...] 

20 listopada 2016, 20:41Cris sko­men­to­wał tek­st Napiszę do Ciebie list. [...] 

20 listopada 2016, 14:32wdech sko­men­to­wał tek­st Mam w so­bie tre­sowa­ne [...]

19 listopada 2016, 00:54hotsugar sko­men­to­wał tek­st Miłość spra­wia, że gdy [...]

18 listopada 2016, 19:18Cris sko­men­to­wał tek­st Chcę mieć Two­je oczy.  

18 listopada 2016, 09:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chcę mieć Two­je oczy.  

1 listopada 2016, 01:33Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Nie rzeźb og­niem w [...]

31 października 2016, 22:30MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nie rzeźb og­niem w [...]

30 października 2016, 23:33yestem sko­men­to­wał tek­st Największy ból naj­mocniej napędza [...]

19 października 2016, 21:24Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zima za­bije złudze­nia których [...]